චිලී පෙස්ට්

අවශ්‍ය දුව්‍ය

 • කැලි මිරිස් 1 1/2Tsp
 • සුදුලූනු බික් 05ක් පමන (ඉතා සිහින් වෙන්න කපා ගන්න )
 • ලොකු ලූනු පොඩි ගෙඩි 01 (ඉතා සිහින් වෙන්න කපා ගන්න )
 • වියලි කූනිස්සන් 01Tsp
 • සොයා සෝස් 1 Tsp
 • සියඹලා 2 Tsp
 • තෙල් 100Ml
 • දුඹුරු සීනි 1 Tsp
 • රස අනුව ලුනු

සදන ක්‍රමය

භාජනයක් ලිප තබා තෙල් දමා රත් කරන්න මෙය මද ගින්දරෙ රත් වෙන්න හරින්න
තෙල් රත්වූ පසු සුදු ලූනු දමා තරමක රන්වන් පැහැ ගැන්වෙන තෙක් බැද ගන්න.
එයට ලූනු දමා රන්වන් පැහැ ගැන්වෙන තෙක් බැද ගන්න
වියලි කූනිස්සන් දමා තරමක් බැදෙන්න අරින්න.
ගින්දර තරමක් අඩු කර කැබලි මිරිස් දමා මිනිත්තුවක් පමන කලවම් කරන්න.(පමන ඉක්මවා බදින්න එපා)
සොයා සෝස්,දුඹුරු සීනී,සියඹලා දමා මිනිත්තුවක් පමන කලවම් කරගන්න.
රස අනුව ලුනු දමා ගන්න.
මිශ්රනය නිවුන පසු ග්‍රයින්ඩරයක් ආධාරයෙන් තරමක් අඹරා ගන්න( පමන ඉක්මවා අඹරන්න එපා) 
හොඳින් සෝදා වියලා ගත් ජෑම් බෝතලයක අසුරා ශීතකරනයේ තබා ගන්න.
මෙය සිසිල් කාලගුනයක් යටතේ මාසයක් පමන කල් තබා ගත හැක.

 

Advertisements

මස්කට්

අවශ්‍ය දුව්‍ය

 • තිරිඟු පිටි 250g
 • එළඟිතෙල් 250g
 • සීනි 01Kg
 • වතුර 01L
 • බිත්තර සුදු මද 01
 • දෙහි යුෂ 01Tsp
 • රෝස එසන්ස් 1/2Tsp

සාදන ආකාරය

පිටිවලට වතුර දමා රොටි පදමට අනාගන්න. වතුර ටික ටික දමා වතුර පෙරා හරිමින් නැවත දිය කරන්න. මෙය නිවැරදිව සිදු කළ විට පිටි ඉවත් වී කොහොල්ලෑ ගුලියක් මෙන් කොටසක් ඉතිරි වේ. එය ඉවත් කරන්න. සෝදමින් ගත් වතුර ටික පැයක් පමණ තබන්න. එහි පිටි යටට බැස තිබේවී. උඩ ඇති වතුර ඉවත් කරන්න.

තාච්චුවක් ගෙන බිත්තර සුදු මදය හා දෙහි දමා තාච්චුවේ හොඳින් තවරන්න. සීනි ද එකතු කරන්න. එය උතුරන්න හරින්න. ගින්දර අඩුකරන්න. උඩට එන පෙන ඉවත් කරන්න. සීනි ටික පෙරාගෙන එයට සෝදාගත් පිටි එකතු කරන්න. හොඳින් උකුවන තුරු හැඳි ගාමින් පිසගන්න. බෝලයක් මෙන් එකට එකතු වේවි. එළඟිතෙල් ටික ටික දමමින් හොඳින් කලවම් කරමින් පිසගන්න. පිටි මිශ්රණයට තෙල් උරාගත් පසු තෙල්, තාච්චියේ ඉතුරු වේවි. එවිට තෙල් දැමීම නවත්වන්න. රෝස වතුර එකතු කරන්න. ලිපෙන් ඉවතට ගෙන තැටියකට දමා තබන්න. නිවුනාට පසු කැබලි කපාගන්න.

ඉස්සෝ සුප්

අවශ්‍ය දුව්‍ය

 • ඉස්සන් 250g
 • වතුර 11/4L
 • චිකන්සීසනිං 01
 • ලුණුකුඩු05
 • බැම්බුෂුට් සහ කළුහතු 100g
 • සේර(සුදුපාටකොටස)දඩු 04
 • දෙහිකොල 04
 • අමුමිරිස්කරල් 08
 • මාළුසෝස් 02Tsp
 • දෙහියුෂ 05Ml
 • කුඩාවටකපාගත්කොත්තමල්ලිකොල 02Tsp
 • ලුණුකොල 02Tsp
 • සෝහාසෝස් 01Tsp

සාදන ආකාරය

ඉස්සන් පොතු ගලවා හොදින් සොදා ගන්න. දැන් එයට ලුණු, ගම්මිරිස් දමා හොදින් අතගා සීසනින් කැටය සහ කපාගත් එළවළු වර්ගද වතුරද එකතුකර ඉස්සන් සහ එළවළු කැබලි තැම්බෙන තුරු පිසගන්න. දැන් මෙයට මාළු සෝස්, දෙහි යුෂ හා රසකාරක එකතු කරන්න. ඉන්පසු කොත්තමල්ලි කොල හා ළූණු කොල ටික එකතු කරන්න. පානය කිරීමට පෙර සේර අමු මිරිස් ඉවත් කරන්න.

මාළු සුප්

අවශ්‍ය දුව්‍ය

 • මාළු 200g(සුදු පැහැති මාළු වර්ගයක්)
 • මාළු ස්ටෝක් 01L
 • තක්කාලි50g
 • බටර් 01Tsp
 • සේරස්වල්පයක්
 • බීළූණුගෙඩි 01
 • සැල්දිරි 10G
 • සුදුළූණු 5G
 • කොත්තමල්ලිකොලස්වල්පයක්

සාදන ආකාරය

භාජනයක් ලිපතබා බටර් දමා රත්වූ විට ලියාගත්, බී ළූණු, සුදු ළූණු, සේර හා සැල්දිරි එකතු කරන්න. දැන් කුඩාවට කපාගත් තක්කාලි දමා ස්ටෝක වතුරද දමන්න. ඉන්පසු කුඩාවට කපාගත් මාළු දමා හොදින් තැම්බෙන්නට හරින්න. මාළු හොදින් තැම්බූ විට ලිපෙන් ඉවතට ගෙන කොත්තමල්ලි කොලවලින් සරසා පිලිගන්වන්න.

ඉස්සෝ ඩෙවල්

අවශ්‍ය දුව්‍ය

 • ලොකුඉස්සන් 500g
 • බීළූණු 150g
 • මාළුමිරිස් 100g
 • රතුතක්කාලි 100g
 • ගම්මිරිස්කුඩු 02Tsp
 • ඔයිස්ටර්සෝස් 02Tsp
 • චිලිසෝස් 02Tsp
 • එළවළුතෙල් 125Ml
 • කෝන්පිටි 100G
 • කහකුඩු  Tsp
 • දෙහිඇඹුල් 02Tsp
 • පාසලි 50G
 • කජුමද 20G
 • ඉගුරුඉස්ම 100Ml
 • ලුණුකුඩු 02Tsp

සාදන ආකාරය

ඉස්සන්ගේ ඔළු හා පොතු ඉවත් කරන්න. දැන් හොදින් සෝදා ගන්න. දැන් ලුණු කුඩු, කහ කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු ටකක් ඉස්සන්ගේ ගා ටික වේලාවක් තබන්න. තෙල් ලිපේ තබා රත්වන විට ඉස්සන් කෝන්පිටි වල තවරා ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න. භාජනයක් ලිප තබා තෙල් තේහැදි 2ක් දමා රත් කරන්න. දැන් ඉගුරු ඉස්ම සෝස් වර්ග එකතු කරන්න. කපාගත් ළූණු, තක්කාලි, මාළු මිරිස්ද එකතු කරන්න. දැන් කජුමද ටික අඹරාගෙන එයද එකතු කරන්න. දෙහි යුෂ හා රසකාරකද යොදා හොදින් මිශ්ර කරන්න. ගම්මිරිස් කුඩු හා ලුණු කුඩුද මිශ්ර කරන්න. පැතලි දීසියක් ගෙන මෙම කරි මිශ්රණය ටිකක් දම්න්න. ඒ මතට බැදගත් ඉස්සන් අසුරන්න. ඉතිරි ටික ඉස්සන් උඩට වත් කරන්න. පාස්ලි කොල ටික කපා උඩින් ගසන්න.

 

 

දෙල් කළුපොල් මාළුව

අවශ්‍ය දුව්‍ය

 • දෙල්ගෙඩි 01
 • බැදගත්හාල්02Tsp
 • රම්පෙ,කරපිංචා,බීළූණු,අමුමිරිස්
 • මිරිස්කුඩු01Tsp
 • කහස්වල්පයක්
 • බැදගත්පොල්02Tsp
 • ලුණු
 • බැදගත්තුනපහකුඩු(කළුකුඩු)02Tsp
 • මිටිකිරි 375Ml

සාදන ආකාරය

දෙල් කැබලි වලට කපා තම්බා ගන්න. පසුව එයට බැද සිහින්ව කුඩුකරගත් හාල් හා පොල් එකතුකර කහ, මිරිස්, බැදගත් තුනපහ කුඩු සහ ලුණුද මිශ්‍රකර මිටිකිරි දමාහොදින් කලවම්කරන්න.
ඉන්පසු තෙල් ස්වල්පයක් ලිප තබා එයට බී ළූණු, අමු මිරිස්, රම්පෙ, කරපිංචා සමග අබ තෙම්පරාදුව දමන්න. අවසානයේ දෙල් මිශ්‍රණයද එයට දමා හොදින් හින්දවා ගන්න

 

 

තැඹිලි වයින්

අවශ්‍ය දුව්‍ය

 • තැඹිලිවතුර 250Ml
 • සීනි 250g(එයින්කැරමල්සාදාගන්න)
 • යීස්ට්01Tsp
 • කරදමුංගුකරල්04
 • කරාබුනැටි04
 • දෙහියුෂ(ගෙඩි4කපමණ)
 • කුරුඳුපොතුකෑල්ලක්
 • එන්සාල්

සාදන ආකාරය

තැඹිලි වතුර බඳුනකට යීස්ට් තේ හැදි 1 උණුවතුර ටිකක දියකර දමන්න. එන්සාල්, කරාබුනැ‍ටි, කුරුඳු පොතු, දෙහි යුෂ, කැරමල් එකට එකතු කරන්න. අනෙකුත් සියළු දේද මෙයට එකතු කරන්න. දැන් මෙම මිශ්‍රණය බෝතලයකට දමා සති දෙකක් වසා තබන්න. ඉන්පසු  පෙරා භාවිතයට ගන්න.

Previous Older Entries